Hoe brandveilig zijn uw dampdichte ventilatie kanalen?

wij hebben het antwoord!
Hoe brandveilig zijn uw dampdichte ventilatie kanalen?

Vanwege energie-eisen worden gebouwen beter geïsoleerd en voorzien van duurzame installaties. Bij WTW’s en warmtepompen worden hierdoor steeds vaker dampdichte kanalen toegepast. Bij toepassing van alle bouwproducten is het belangrijk dat producten veilig zijn en niet bijdragen aan brand voortplanting en verspreiding van rook in een gebouw. Door toevoeging van dampdichte isolatie aan stalen ventilatiekanalen en hulpstukken veranderen de technische eigenschappen.

R-Vent Dampdicht Europees geclassificeerd als brandklasse B.

Wij hebben de afgelopen tijd veel vragen ontvangen over de brandveiligheid van onze R-Vent Dampdichte kanalen & hulpstukken. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van al onze ventilatieproducten is: Bijdragen aan een gezonde en veilige gebouwde omgeving. Dat is met R-Vent Dampdicht niet anders. R-Vent Dampdichte buizen en hulpstukken zijn standaard voorzien van 13mm Aerofoam dampdichte isolatie. Deze isolatie is Europees geclassificeerd als brandklasse B en is zeer moeilijk brandbaar. Daardoor is de bijdrage aan een eventuele brand zeer beperkt.

Wet- en regelgeving in 2022 aangescherpt juist om erger te voorkomen

Het is essentieel dat ook de dampdicht isolatie veilig kan worden toegepast en geen invloed heeft op de brandveiligheid. De toepassing van R-Vent Dampdicht is veilig. Cruciaal om de gebouwde omgeving gezond en veilig te houden. Gelukkig hebben de wetgevers hier ook oog voor. In de afgelopen jaren is de regelgeving verder aangescherpt om de brandveiligheid van woningen te verbeteren. Het belangrijkste doel van deze regels is een (beginnende)brand in een vroeg stadium te herkennen, zodat alle aanwezigen de woning of het gebouw nog veilig kunnen verlaten en de kans op slachtoffers zo veel als mogelijk reduceren.

Veel toegepaste isolatiematerialen nog altijd zeer brandbaar

Er is nog steeds dampdicht materiaal op de markt dat niet brandveilig is. Veel toegepaste isolatiematerialen zijn zeer brandbaar en leveren zo een hoge bijdrage aan een eventuele brand.  In onderstaand filmpje een vergelijk tussen R-Vent Dampdicht geclassificeerd als brandklasse B en een dampdicht geclassificeerd als brandklasse E.Het toepassen van dampdicht isolatiemateriaal met brandklasse E of F betekent dat de toegepaste dampdichte isolatiematerialen zeer brandbaar of uiterst brandbaar zijn. Een groot risico, want het gebruik van deze materialen zorgt ervoor dat er bij een beginnende brand al een flash-over plaatsvindt binnen twee minuten!

Durft u het aan?

Hoe brandbaar is brandklasse E ten opzichte van B? Vergelijkt u zelf ons R-Vent Dampdicht, Europees geclassificeerd als brandklasse B, met dampdicht materiaal geclassificeerd als brandklasse E. Klik op de onderstaande link naar een filmpje waarin de brandweer de proef op de som neemt en twee dampdichte kanalen aan vuur blootstelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen het ons als ventilatiebranche niet veroorloven producten toe te passen die als doel moeten hebben de ventilatielucht in scholen, kinderdagverblijven, woningen en kantoren, gezond te houden, maar die tegelijkertijd een gevaar opleveren voor de brandveiligheid.

Vraag altijd naar de brandklasse van uw dampdichte ventilatiekanalen!