“Ventileren en brand weren?”

wij hebben het antwoord!
“Ventileren en brand weren?”

“Ventileren en brand weren volgens de laatst geldende WRD-eisen?”

Of het nu gaat om een volledig ventilatieproject, een prefab-ventilatieoplossing voor een renovatieproject, of levering van ventilatieproducten voor de groothandel:  R-Vent biedt altijd een passende oplossing voor uw ventilatievraagstuk. Met oog voor comfort en duurzaamheid, altijd met een gezond binnenklimaat als resultaat. Maar hoe zit het met brandveiligheid?

Per 1 juli 2021 gelden nieuwe, strengere eisen met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang (WRD). Voor nieuwbouw en verbouw worden, naast WBDBO-eisen, ook maximale rookdoorlatendheidseisen - Ra of R200 - gesteld aan scheidingen. Hiernaast gaat per 1 januari 2023 de Wet kwaliteitborging gefaseerd in en moeten installateurs en aannemers aantonen hoe brandkleppen met een CE-markering worden ingebouwd.

WRD

Om te voldoen aan de WRD-bepalingen moet elk component getest worden op rooklekkage volgens de methodes bepaald in de NEN 6075:2020 norm. Dat geldt ook voor het ventilatiesysteem en de componenten. Voor het ventilatiesysteem verwijst de NEN 6075 naar de Europese testnormen EN 1366-1 voor het kanaalwerk en EN 1366-2 voor de brandkleppen. 

Wanneer een luchtkanaal door een brand- en/of rookwerende scheiding voert, moeten brandkleppen geselecteerd worden die aan de nieuwe geldende eisen voldoen. Deze nieuwe eisen zijn opgenomen in recente wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 (1 juli 2021). Omdat het belangrijk is dat de brandklep sluit bij detectie van (koude) rook moet de brandklep worden aangestuurd door een rookmelder.

De Wet kwaliteitsborging

Elk bouwproduct dat in de Europese Economische Ruimte (EER) en dus ook in Nederland op de markt gebracht wordt moet voorzien zijn van CE-markering als hiervoor door de Europese Commissie een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Voor bouwproducten is dit geregeld in de verordening bouwproducten CPR: Europese regelgevingnummer 305/2011).

Ten aanzien van brandkleppen betekent dit dat er uitsluitend brandkleppen mogen worden toegepast waarvan de brandveiligheid middels geharmoniseerde Europese Normen is aangetoond. Wij leveren een breed assortiment brand- en rookwerende producten van Wildeboer waarmee ventilatiesystemen volgens de laatst geldende normen geïnstalleerd kunnen worden.

Overzicht van het assortiment Wildeboer ronde en rechthoekige brandkleppen

Bekijk R-TIME: Uitleg over de nieuwe wet- en regelgeving van brand en roken weren bij ventilatie in slechts 15 minuten

Samen met onze partner Wildeboer hebben we een R-TIME uitzending gemaakt. In de R-TIME geven René Cas namens R-Vent en Richard van Oudenallen van Wildeboer Bauteile GmbH de kijker uitleg over de gewijzigde regelgeving per 1 juli 2021 gelden nieuwe, strengere eisen met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang (WRD).

Bekijk hier onder R-TIME!